iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=


Documente necesare
Formulare tip
Programare înregistrare cereri pensii
Cereri înregistrate
Programe informatice


Documente necesare pentru
Alegeți categoria
Denumire
Contribuabilii sistemului public de pensii
Angajatorii din sistemul public
Declararea obligațiilor de plată a contribuțiilor de asigurări sociale
Cotele de contribuții de asigurări sociale
Cont online pentru asigurați
Contract de asigurare socială
Angajatori
Ajutor deces salariat
Ajutor deces membru de familie al salariatului
Revizuire medicală
Expertizare medicală a capacitatii de muncă
Participarea la cursuri de recalificare sau reconversie profesională
Acordarea de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă
Acordarea compensației pentru atingerea integrității
Acordarea de despăgubire în caz de deces
Solicitare acordare bilet de tratament
Pensie limita de vârstă
Pensie anticipată parțial
Pensie anticipată
Pensie de invaliditate
Pensia de urmaș
Schimbare de domiciliu
Schimbare de nume
Acordare ajutor de deces
Virarea pensiilor în cont curent
Plata prin casierie sau mandat poștal a pensiilor restante
Indemnizația în baza Legii 309/2002 titular / urmaș
Indemnizația în baza Legii 189/2000 titular
Indemnizația în baza Legii Legii 189/2000 urmaș
Indemnizația reparatorie in baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței fată de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989
Indemnizația pentru activitatea de liber profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România în baza Legii nr. 109/2005
Indemnizația pentru pensionarii sistemului public, membrii ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică în baza Legii nr. 8/2006
Acordarea ajutorului lunar pentru soțul supraviețuitor conform Legii 578/2004 modificată prin Legea 255/2007
Acte necesare deschiderii contului online - Popriri pensii