iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=


Documente necesare
Formulare tip
Programare înregistrare cereri pensii
Cereri înregistrate
Programe informatice


Buletin informativ
 1. Actele normative care reglementează organizarea și functionarea instituției publice
  1. Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  2. Hotararea nr. 118 din 6 martie 2012 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii Publice
  3. Norme din 20 martie 2011 de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 2. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor instituției publice
  1. Regulament de organizare și functionare
  2. Organigrama
 3. Numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice
  1. Conducere
  2. Persoana responsabilă de primirea solicitărilor in baza Lg.544/2001
 4. Coordonatele de contact ale instituției publice
  1. Date de contact
  2. Program de funcționare CJP Bihor
 5. Audiențe
  1. Program de audiențe
 6. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil
  1. Bugetul aprobat
  2. Bilanțul contabil
 7. Programele și strategiile proprii
  1. Programele și strategiile instituției publice
 8. Lista cuprinzând documentele de interes public
  1. Documente de interes public
 9. Lista cuprinzând documentele produse și/sau gestionate, potrivit legii
  1. Documente produse și/sau gestionate, potrivit legii
 10. Modalitățile de contestare a deciziei instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate
  1. Modalități de contestare