iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=


Documente necesare
Formulare tip
Programare înregistrare cereri pensii
Cereri înregistrate
Programe informatice


Norme legislative pentru


Contribuabilii sistemului public de pensii
Contribuabilii sistemului public de pensii sunt cei care plătesc contribuţii de asigurări sociale şi sunt prevăzuţi, în mod expres, de Codul fiscal, respectiv:

a) persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, precum şi cele care realizează venituri ca urmare a desfăşurării unor activităţi independente;

b) persoanele juridice şi fizice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorilor.

Sunt contribuabili ai sistemului public de pensii şi persoanele fizice care sunt asigurate în baza contractului de asigurare socială încheiat conform Legii nr. 263 / 2010.
Asigurații sistemului public de pensii sunt persoanele fizice pentru care angajatorul este obligat să reţină şi să plătească contribuţia de asigurări sociale, precum şi persoanele fizice ce achită, în nume propriu, contribuţia de asigurări sociale, conform Legii nr. 263/2010.