iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=


Documente necesare
Formulare tip
Programare înregistrare cereri pensii
Cereri înregistrate
Programe informatice


Norme legislative pentru


Acordarea ajutorului lunar pentru soțul supraviețuitor conform Legii 578/2004 modificată prin Legea 255/2007
În conformitate cu Legea nr. 255 din 19 iulie 2007 pentru modificarea Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor,
soțul supraviețuitor al unei persoane care, la data decesului, avea calitatea de pensionar, după caz, în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat sau în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori beneficiază, la cerere, în condițiile prezentei legi, de un ajutor lunar.

Ajutorul lunar se acordă soțului supraviețuitor care, la data solicitării, îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

  a) este pensionar din sistemul public de pensii și are cel puțin vârsta standard de pensionare, prevăzută în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare;
  b) nu beneficiază de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public;
  c) nu s-a recăsătorit după decesul soțului;
  d) durata căsătoriei cu soțul care a decedat a fost de cel puțin 10 ani;
  e) nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare;
  f) are domiciliul pe teritoriul României.

Ajutorul lunar se acordă în situația în care cuantumurile drepturilor de pensie realizate la data solicitării de către beneficiari sunt mai mici de:
  a) 364 lei, în situația soțului supraviețuitor care beneficiază de pensie stabilita în baza prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau stabilita în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, precum și în situația Soțului supraviețuitor care beneficiază atat de pensie stabilita în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, cat și în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori;
  b) 140 lei, în situația soțului supraviețuitor care beneficiază numai de pensie stabilita în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori.

Documente necesare:
documente necesare