iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=


Documente necesare
Formulare tip
Programare înregistrare cereri pensii
Cereri înregistrate
Programe informatice


Norme legislative pentru


Indemnizația în baza Legii 309/2002 titular / urmaș
În conformitate cu Legea nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
(actualizată până la data de 16 octombrie 2006)

 1)beneficiază de prevederile prezentei legi persoana, cetățean român, care a efectuat stagiul militar în detasamentele de muncă din cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961.
 2) Soția celui decedat, din categoria celor prevăzuți la art. 1, va beneficia de prevederile prezentei legi, de o indemnizație lunară egala cu 50% din indemnizația ce s-ar fi cuvenit soțului decedat, în condițiile dispozițiilor art. 2, neimpozabilă, începând cu data de intai a lunii următoare depunerii cererii, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.
Documente necesare:
documente necesare
Drepturi:
Persoanele prevăzute la art. 1 vor beneficia de prevederile prezentei legi cu începere de la data de intai a lunii următoare depunerii cererii, precum și de următoarele drepturi:
    a) asistență medicală și medicamente în mod gratuit, atât în tratamentul ambulatoriu, cât și în timpul spitalizării;

    b) scutirea de la plata taxei de abonament la radio și televizor. De aceste drepturi beneficiază și văduvele supraviețuitoare ale persoanelor care s-au aflat în situația prevăzută la art. 1, care nu s-au recăsătorit.