iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=


Documente necesare
Formulare tip
Programare înregistrare cereri pensii
Cereri înregistrate
Programe informatice


Norme legislative pentru


Pensie limita de vârstă
Pensia pentru limita de vârsta se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, condițiile privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare sau în specialitate
Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedește îndeplinirea condițiilor prevăzute pentru acordarea pensiei pentru limita de vârsta, se depune, începând cu data indeplinirii acestor condiții
Documente necesare:
documente necesare
Drepturi:
Pensia se acordă la cererea persoanei îndreptățite, depusă personal ori prin mandatar desemnat prin procură speciala
Cererea de pensionare, poate fi retrasă de persoana care a depus-o, până la emiterea deciziei de pensionare
pensiile se cuvin de la data îndeplinirii condițiilor, și se acordă de la data înregistrării cererii