iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=


Documente necesare
Formulare tip
Programare înregistrare cereri pensii
Cereri înregistrate
Programe informatice


Norme legislative pentru


Prestații și servicii de asigurare pentru AAMBP
asigurăţii sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale au dreptul la următoarele prestaţii şi servicii:

  a) reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă;
  b) reabilitare şi reconversie profesională;
  c) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă;
  d) indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă;
  e) compensaţii pentru atingerea integrităţii;
  f) despăgubiri în caz de deces;
  g) rambursări de cheltuieli.
  h) pensie invaliditate că urmare a unui accident de muncă sau boală profesională;
  i) pensie de urmaş în cazul decesului că urmare a unui accident de muncă sau boală profesională.