Documente necesare
Formulare tip
Programare înregistrare cereri pensii
Cereri înregistrate
Programe informatice


Norme legislative pentru


Cumularea pensiilor
Pot cumula pensia cu venituri provenite din situații pentru care asigurărea este obligatorie, în condițiile legii, următoarele categorii de pensionari:

    a) pensionarii pentru limită de vârsta;

    b) nevăzătorii;

    c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum și copiii, pensionari de urmaș, încadrati în gradul III de invaliditate;

    d) copiii, pensionari de urmaș, 

    e) soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, poate cumula pensia cu venituri din activități profesionale pentru care asigurărea este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea nu depășesc 35% din câștigul salarial mediu brut