Documente necesare
Formulare tip
Programare înregistrare cereri pensii
Cereri înregistrate
Programe informatice


Norme legislative pentru


Încetarea plății pensiilor
Plata pensiei înceteaza începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:

  a) pensionarul a decedat;

  b) pensionarul nu mai îndeplinește condițiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia;

  c) pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaș și-au redobândit capacitatea de muncă, potrivit legii;

  d) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul de urmaș prevăzut nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la revizuirea medicală obligatorie;

  f) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, nu a mai urmat programele recuperatorii 

  g) copilul, beneficiar al unei pensii de urmaș, a împlinit vârsta de 26 de ani,

  h) pensionarul urmaș a fost condamnat, prîntr-o hotărâre judecatorească rămasă definitivă, pentru infracțiunea de omor sau tentativă de omor, comisă asupra susținătorului.