iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=


Documente necesare
Formulare tip
Programare înregistrare cereri pensii
Cereri înregistrate
Programe informatice


Norme legislative pentru


Legea nr. 109 din 3 mai 2005, republicată privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România)
Artiștii interpreți sau executanți, cetățeni români, care au desfășurat activitate artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist în perioada 1 ianuarie 1950 - 27 septembrie 1999 pe teritoriul României sau în străinătate au dreptul la indemnizație pentru activitatea de liber profesionist al artiștilor la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

	- au vârsta standard de pensionare
	- au realizat o perioadă de activitate artistic-interpretativă de minimum 10 ani;
	- realizează venituri nete lunare sub nivelul pensiei medii anuale pentru limită de vârsta și stagiul complet de cotizare, din sistemul public de pensii, comunicată de Institutul Național de Statistică, aferentă anului anterior acordării indemnizației.
Nu fac obiectul prezentei legi activitățile care nu sunt de natură artistic-interpretativă.
Dovedirea calității de beneficiar se face prin hotărârea emisă de Comisia pentru atestarea calității de beneficiar al indemnizației pentru activitatea de liber - profesionist al artiștilor interpreți sau executanți, care funcționează pe lângă Ministerul Culturii și Cultelor.
beneficiază de indemnizație, în condițiile legii și artiștii interpreți sau executanți, care, ca urmare a unei boli profesionale, certificată de medicul specialist în medicina muncii, nu au mai putut  desfășura activitate artistică.
Indemnizatia  se acordă, indiferent de vârsta artiștilor interpreți sau executanți dacă fac dovada că în urma unei boli profesionale nu au mai putut desfășura activitatea artistică, precum și faptul că au realizat o perioada de activitate artistic - interpretativă în regim de liber - profesionist de minimum 5 ani.