toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=


Documente necesare
Formulare tip
Programare înregistrare cereri pensii
Cereri înregistrate
Programe informaticeComunicate de presa
De la (aaaa-ll-zz) Pana la (aaaa-ll-zz)
2011-01-13
NOU!! IN ATENTIA PERSOANELOR ASIGURATE IN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII 
	- Declaratie de asigurare
	-	Contract de asigurare sociala
	Avand in vedere prevederile Legii nr. 287/2010 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011, si ale Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, va comunicam urmatoarele:

	Incepand cu data de 01.01.2011
	 -	Venitul minim lunar asigurat , inscris in declaratia si/sau contractul de asigurare sociala este de 708 lei ,reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, (care la nivelul anului 2011 este de 2.022 lei).
	 -	Venitul maxim lunar al bazei de calcul a contributiei de asigurari sociale este 10.110 lei,  reprezentand valoarea corespunzatoare a de cinci ori castigul salarial mediu brut (5x 2022 lei)
	 -	Contributia minima lunara care trebuie achitata de persoanele asigurate cu declaratie si /sau contract de asigurare sociala este 222 lei (708x31,3%)
	 -	Contributia maxima lunara care trebuie achitata de persoanele asigurate cu declaratie si /sau contract de asigurare sociala este 3.164 lei (10.110x31,3%)
	 
	 	Astfel, toate persoanele asigurate in sistemul public de pensii cu declaratie si /sau contract de asigurare sociala al caror venit asigurat este mai mic de 708 lei, sunt obligate sa se prezinte cat mai urgent la sediul Casei Judetene de Pensii Bihor, in vederea completarii Actului aditional la Declaratia de asigurare si/sau la Contractul de asigurare sociala incheiat cu Casa Judeteana de Pensii Bihor.


         Ultimul