Casa Județeană de Pensii Bihor
Invierea style=Invierea style=Invierea style=Invierea style=Invierea style=Invierea style=


Documente necesare
Formulare tip
Programare înregistrare cereri pensii
Cereri înregistrate
Programe informaticeComunicate de presa
De la (aaaa-ll-zz) Pana la (aaaa-ll-zz)
2019-01-16
Comunicat de presă
Urmare aplicării unitare a dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr 116/29,12,2018, vă aducem la cunoştinţă următoarele:
  • În anul 2019 indicele de corecţie prevăzut de art 170 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice se modifică la 1,20. Acest indice se calculează ca raport între 43,3% din câștigul salarial mediu brut realizat și valoarea punctului de pensie aflat în vigoare și se aplică o singură dată la înscrierea inițială la pensie.
  • Începând cu 1 ianuarie 2019 valoarea punctului de pensie se menţine la aceeaşi valoare -1100 lei urmând ca începând cu data de 1 septembrie 2019 să se majoreze cu un procent de 15% ajungând la 1265 lei.
  • În ceea ce priveşte indemnizaţia socială pentru pensionari, nivelul acesteia se menţine la suma de 640 lei, urmând a fi majorat la 704 lei începând cu data de 01 septembrie 2019.

Totodată, cuantumul acordat sau cuvenit pentru luna decembrie 2018, se menţine în perioada 2019-2021 pentru următoarele drepturi:
  • indemnizaţiile prevăzute de Decretul - Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. 
   - Cuantumul indemnizaţiei pentru cei care au fost în detenţie, deportaţi, strămutaţi şi în prizonierat este de 400 lei pentru fiecare an în care s-au aflat în această situație,
       - cuantumul indemnizaţiei pentru cei care au fost internaţi în spitale de psihiatrie sau cu domiciliu forţat este de 200 lei pentru fiecare an petrecut în care s-au aflat în această situație,
         - Urmaşii acestor categorii de persoane beneficiază de indemnizație în cuantum fix în valoare de 400 lei/lună.
  • indemnizaţiile stabilite prin Legea 189/2000 care fac referire la persoanele persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945. Cuantumul aferent lunii decembrie 2018 este după cum urmează:
        - pentru persoanele deportate în ghetouri și lagăre de concentrare din străinătate, private de libertate, în lagăre şi supraviețuitori ai trenului morții – 400 lei pentru fiecare an în care s-au aflat în această situație,
          - pentru refugiaţi, expulzaţi sau strămutaţi în altă localitate - 250 lei pentru fiecare an în care s-au aflat în această situație,
          - urmaşii acestor categorii de persoane beneficiază de indemnizație în cuantum fix în valoare de 200 lei.
  • indemnizaţiile prevăzute de Legea 309/2002 privind recunoasterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961; indemnizaţia lunară neimpozabilă pentru această categorie de persoane este de 5 lei pentru fiecare lună de stagiu militar efectuat în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii. De asemenea, urmaşii beneficiază de un cuantum de 50% din indemnizaţia titularului.
  • indemnizaţia prevăzută de Legea 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România. Suma acordată este de 363 lei pe lună.
  • drepturile prevăzute de Legea nr 49/1991 privind acordarea de indemnizații şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război,
  • drepturile prevăzute de Legea nr 44/1994 privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război,
  • drepturile de pensie prevăzute de Legea nr.49/1999 privind pensiile IOVR.
  • Ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor conform Legii 578/2004. Soțul supraviețuitor este persoana care, la data decesului susținătorului decedat, avea calitatea de pensionar în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat sau în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori.
  • Ajutorul lunar în suma de 90 lei se acordă în situaţia în care cuantumul drepturilor de pensie realizate la data solicitării de către beneficiar sunt mai mici de 364 lei și 140 lei în situaţia soţului supravieţuitor care beneficiază numai de pensie stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori.
De asemenea, în perioada 2019-2021 îndemnizațiile stabilite în baza Legii recunoștinței pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului -Lupeni – august 1977 nr.341/2004, rămân la nivelul cuantumului stabilit sau aflat în plată în luna decembrie 2018.


         Ultimul