iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=


Documente necesare
Formulare tip
Programare înregistrare cereri pensii
Cereri înregistrate
Programe informatice


Comunicate de presa
De la (aaaa-ll-zz) Pana la (aaaa-ll-zz)
2019-12-23
Modificare cuantum stabilit prin Ordonanța Guvernului nr 105/1999
Urmare publicării în Monitorul Oficial nr. 912/12.11.2019 a Legii 219/2019, vă aducem la cunoștință că începând cu data de 01 ianuarie 2020 se majorează indemnizațiile lunare stabilite conform Ordonanței Guvernului nr 105/1999 aprobată cu modificări și completări prin Legea 189/2000, după cum urmează:
700 lei indemnizație lunară pentru fiecare an de deportare ori detenție pentru următoarele categorii:
•persoanele care au fost deportate în ghetouri și lagăre de concentrare din străinătate,
•au fost private de libertate în locuri de detenție sau în lagăre de concentrare.
Totodată, persoanele care au supraviețuit trenului morții, vor beneficia de o indemnizație în cuantum fix de 700 lei.
            
În ceea ce privește persoanele care:
•au fost refugiate, expulzate sau strămutate în altă localitate,
•au făcut parte din detașamente de muncă forțată,
•au fost evacuate din locuința pe care o dețineau,
vor beneficia de un cuantum lunar de 300 lei pentru fiecare an în care s-au aflat în   situațiile enumerate mai sus.

Va beneficia de o indemnizație lunară de 250 lei începând cu data de 01 ianuarie 2020, soțul supraviețuitor celui decedat din categoria persoanelor enumerate mai jos:
•au fost deportate în ghetouri și lagăre de concentrare din străinătate,
•au fost private de libertate în locuri de detenție sau în lagăre de concentrare,
•au fost strămutate în altă localitate decât cea de domiciliu,
•au făcut parte din detașamente de muncă fortață,
•au fost supraviețuitoare a trenului morții,
•este soțul/soția persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.


         Ultimul