toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=


Documente necesare
Formulare tip
Programare înregistrare cereri pensii
Cereri înregistrate
Programe informaticeComunicate de presa
De la (aaaa-ll-zz) Pana la (aaaa-ll-zz)
2011-05-18
SCUTIREA DE CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE A PENSIONARILOR CU DOMICILIUL IN STRAINATATE 
- In vederea analizarii situatiei pensionarilor sistemului public de pensii care au resedinta pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spatiului Economic European, sau pe teritoriul unui stat cu care Romania nu aplica niciun instrument juridic cu caracter international in domeniul securitatii sociale din punctul de vedere al asigurarii la sistemul de asigurari sociale de sanatate si al platii contributiei la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate din Romania, Casa Judeteana de Pensii Bihor transmite, in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.285/437/2011 privind retinerea contributiilor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, pensionarilor sistemului public de pensii, o Notificare precum si o Declaratie pe propria raspundere referitoare la calitatea de asigurat pentru asigurarile sociale de sanatate, prin intermediul careia sa se reglementeze statutul de asigurat al persoanelor in cauza pentru asigurarile sociale de sanatate.

- Declaratiile  completate de pensionari vor fi transmise  Casei de Asigurari de Sanatate Bihor, prin orice mijloace de comunicare: posta, e-mail, fax, reprezentant legal. Documentele transmise de solicitanti vor fi analizate de Casa de Asigurari de Sanatate in termen de 30 de zile de la data inregistrarii, dupa care va transmite Casei Judetene de Pensii lista persoanelor, care vor fi exceptate de la plata contributiilor la Fond, respectiv lista persoanelor care trebuie reintroduse in evidentele informatice ale asiguratilor la Fond.

- Pana la notificarea de catre Casa de Asigurari de Sanatate Bihor, cu privire la exceptarea, in baza declaratiei pe propria raspundere, de la plata contributiilor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, Casa Judeteana de Pensii are obligatia de a calcula, de a retine si de a vira contributiile lunare de asigurari sociale de sanatate, in conditiile prevazute de lege.

- Pensionarii sistemului public de pensii cu domiciliu in strinatate, sunt obligati sa comunice Caselor de Asigurari de Sanatate orice schimbare in situatia proprie de natura sa conduca la modificarea statutului de asigurat pentru asigurarile sociale de sanatate cu efecte asupra obligatiei de plata a contributiilor la Fond, in termen de 15 zile de la data aparitiei acesteia.

- Din momentul in care pensionarilor sistemului public de pensii din Romania nu li se mai retine contributia la Fond, calculata asupra veniturilor din pensia cuvenita din acest sistem, acestia nu mai au calitatea de persoane asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania.

- Incepand cu aceeasi data, serviciile medicale, medicamentele si dispozitivele medicale acordate acestora pe teritoriul Romaniei nu se mai deconteaza din Fond.


         Ultimul