toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=


Documente necesare
Formulare tip
Programare înregistrare cereri pensii
Cereri înregistrate
Programe informaticeAplicatii furnizate catre angajator
Denumirevolum
ANGAJ - 10.0.3
integral
Declaratia pe propria raspundere privind asigurarea ptr. accidente de munca si boli profesionale -
format electronic
detalii privind modalitatea de transmitere pe cale electronica a declaratiei
format hartie


         Ultimul